Vanmorgen  is de voorganger ds. C. van den Berg en de organist is de heer M. Oosterom. De dienst staat in het teken van de ‘diaconale zondag’ met speciale aandacht voor het werelddiaconaat en is voorbereid met de diakenen. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van  de basisschool. Ook in de kindernevendienst wordt aandacht gegeven aan het thema werelddiakonaat. Na de dienst is gelegenheid om met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Diaconale zondag

Deze zondag staat in het teken van de diaconale zondag. Diaconie betreft het bieden van hulp aan allen die dit nodig hebben. Het diaconale thema dit jaar is ‘Werelddiaconaat’. Het werelddiaconaat richt zich specifiek op ontwikkelingssamenwerking en noodhulp aan rampgebieden; zij zet zich in voor een duurzame en rechtvaardige wereldsamenleving.

Volgende week zondag zal u worden meegenomen op een reis langs de werelddiaconale projecten en zal speciale aandacht worden gegeven aan het werelddiaconaal jaarproject ‘Mercy Ships’. Tijdens de dienst zal een extra collecte worden gehouden, welke ten goede zal komen aan het werelddiaconaat Gouda. Kinderen zijn van harte welkom; zij zullen een werelddiaconaal kunstwerk gaan maken.