Hartelijk welkom in de Pauluskerk. Vanmorgen is de voorganger ds. C. van den Berg en de organist is de heer N. Roggeveen. In deze dienst worden ambtsdragers bevestigd en herbevestigd. Ook wordt er afscheid genomen van hen die de kerkenraad verlaten. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Een ander diaconaal project, waarin vraag en aanbod van praktische hulp bij elkaar komt, is het Burennetwerk Gouda. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen. 

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.

Beide inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen!