De voorganger vanmorgen is ds. D. van Vreeswijk uit Zevenhuizen en de organist is dhr. R. van Esseveldt. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is gelegenheid om  met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collect in deze ochtenddienst  

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het Ouderenwerk. Janneke Bregman, projectleider toekomst gericht ouderenwerk zoekt naar nieuwe wegen die aansluiten bij de behoeften en interesses van ouderen. Ouderen bezoeken de verschillende seniorenkringen, ouderensozen en seniormiddagen. Vrijwilligers/diakenen organiseren PKN Gouda breed de autodienst, de klussendienst, de ontmoetings- middag voor ouderen en gehandicapten, de Kerstviering senioren, seniorenreis etc. Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd, voor iedereen die graag samen wil eten. Het Vakantiebureau is gespecialiseerd in senioren vakanties, maar ook in begeleide vakanties voor mensen die in het dagelijks leven zorg of begeleiding nodig hebben.

De tweede collecte op deze zondag is bestemd voor de Wijkkas