De voorganger is vanochtend ds. G.A. Kansen uit Hilversum en de organist is de heer M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

De collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het St. Jaffa-Projekt Nederland. Het Jaffa Instituut heeft als doel Joodse en Arabische kansarme kinderen opvang, opvoeding en opleiding te geven. Het instituut helpt hen de cirkel van armoede en ellende te doorbreken en hen voor te bereiden op een zekere, zelfstandige toekomst. Ook honderden Joodse en Arabische gezinnen waar honger wordt geleden, ontvangen één maal per twee weken hulp in de vorm van voedselpakketten.
De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.