De voorganger vanmorgen is ds. J. de Goei uit Amersfoort en de organist is de heer A. Koster. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collect in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het missionaire en diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Diverse gemeenteleden zijn vanuit onze gemeente elders in de wereld missionair en diaconaal aan het werk. Vandaag is de collecte bestemd voor Marijke den Boer. Marijke wordt op 8 januari door de Protestantse Kerk te Gouda voor een periode van vier jaar uitgezonden naar Cambodja. Deze uitzending is in samenwerking met Interserve als zendingsorganisatie. Cambodja is een van de armste landen in Zuidoost-Azië. Marijke gaat in Cambodja als ergotherapeut werken ten behoeve van gehandicapten en invaliden, die aan de onderkant van de samenleving leven.

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.

Gebedskring

Op zondag 8 januari aanstaande is er om 09.00 uur weer een bijeenkomst van de gebedskring van de Pauluskerk in één van de zalen van De Brug. De gewoonte om iedere tweede zondag van de maand samen te komen, hopen wij ook in het nieuwe jaar vol te houden. De Here God geeft ons immers zoveel reden om Zijn Naam aan te roepen, Hem te danken voor het vele goede dat we mogen ervaren, maar ook om Hem de zorgen die er in onze gemeente zijn, voor te leggen. En vooral om Hem de lof toe te brengen voor Wie Hij is, voor Zijn beloften, Zijn werken, Zijn heil.

We mochten Kerst vieren, stilstaan bij Christus die als het Licht in de wereld kwam, waarbij we toch ook mogen vooruitzien naar Zijn tweede komst. En wat is er meer geschikt om deze verwachting levend te houden dan het gebed; zowel persoonlijk als gezamenlijk?

Ieder gemeentelid is van harte welkom om aan deze kring deel te nemen.