De voorganger is ds J. Scheele-Goedhart uit Amsterdam en de organist is dhr. M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor het missionaire en diaconale werk vanuit onze eigen gemeente. Diverse gemeenteleden zijn vanuit onze gemeente elders in de wereld missionair en diaconaal werkzaam of bereiden zich voor om uitgezonden te worden.

De collecte van vandaag is bestemd voor  Koen en Petra den Hartogh in Papoea Nieuw Guinea.

De tweede collecte is voor het Kerkbeheer.