De voorganger in deze ochtenddienst is ds. M. de Boer uit Gouda en de organist is Dhr. P. Meijer.

LET OP: Deze dienst vindt plaats in de Oostpoort.

Collecte in deze Ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen denken mee over praktische oplossingen en introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, Burennetwerk Gouda, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Daarnaast biedt de diaconie financiële ondersteuning in situaties waarin mensen geen hulp van andere instanties kunnen krijgen.
De tweede collecte is voor het Kerkbeheer.