Hartelijk welkom in de Pauluskerk. Vanmorgen  is de voorganger ds. P.A. Verbaan uit Ermelo en de organist is de heer J. de Wit. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is gelegenheid om  met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Stichting Christelijke Hulpverlening ’t Swanenburghshofje (Groeneweg 42, Gouda). SCH is een interkerkelijke vrijwilligersorganisatie in Gouda. Zij biedt hulp aan mensen met psychosociale en maatschappelijke problemen. In de tien woningen op het hofje kunnen mensen maximaal een jaar wonen waarbij zij begeleiding krijgen door ruim zestig vrijwilligers. Er wordt ambulante begeleiding geboden in de vorm van individuele gesprekken en gespreksgroepen. Mensen kunnen zich melden tijdens de spreekuren op woensdagavond en vrijdagmiddag voor informatie, advies en aanmelding. Er wordt mede hulp geboden bij financiële problemen en dreigende schuldproblematiek door speciaal getrainde vrijwilligers van het project SchuldHulpMaatje.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.