De voorganger vanmorgen is, op deze 5e zondag in de Veertigdagentijd,  ds. C. Graafland uit Gouda en de organist is dhr. M. Oosterom. Er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

De collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Ouderenwerk.

Vrijwilligers/diakenen organiseren kerkelijke en diaconale activiteiten. (zie Wegwijzer voor ouderen) ‘Kom aan tafel’, een ‘Naastje’, de autodienst, de klussendienst, het bezoeken van seniorenkringen, de aandacht voor mantelzorgers: kortom mensen ontmoeten elkaar, het omzien naar elkaar is groot. Inloophuis Domino biedt inloopmomenten en een seniorenmaaltijd, voor iedereen die graag samen wil eten.

De tweede collecte is voor de Wijkkas.