De voorganger vanmorgen is ds. C. van den Berg  en de organist is de heer N. Roggeveen. Deze dienst staat in het kader van de diaconale zondag over duurzaamheid en is voorbereid met de diakenen. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor de Stichting Jaffa-Project Nederland. Het Jaffa Instituut biedt hulp in velerlei vorm zoals voedselpakketten, van de bijstand naar een baan voor alleenstaande moeders, bejaarden met lege handen, onder wie overlevenden van de Shoah, 24-uursopvang en verzorging voor kinderen die plotseling op straat staan, enz. enz. De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.