Middagdienst 17.00 uur in de St. Jan, Ds. C. van den Berg, Sint Janskerk, Goudse glazendienst.

Het betreft een Goudse Glazendienst. Dit keer staat glas 29 ‘Koning David en de christelijke ridder’ centraal. Dat is een wat minder bekend glas, maar wel met een diepzinnige betekenis. Die hopen we op te delven aan de hand van details uit dit glas én twee bijbelgedeelten. Muzikale medewerking wordt verleend door het koor Canticum Novum onder leiding van Elodie Schuddeboom. Gerben Budding bespeelt het orgel.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt nog niet fysiek gecollecteerd tijdens de diensten.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 19 juni 2022

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Water voor Leven. Stichting Water voor Leven zet zich al meer dan dertig jaar in voor verbetering van leefomstandigheden op het Kaap Verdiaanse eiland Fogo. In het begin lag het accent op de bouw van cisternes (ondergrondse waterbekkens). Sinds 2018 focust de stichting op het ondersteunen van jongeren bij hun schoolloopbaan en kleine educatief gerichte projecten. Zo ondersteunen zij samen met hun partnerorganisatie Agua para Viver jongeren financieel bij het volgen van een opleiding aan lyceum, centrum beroepsopleiding of universiteit. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.