Avonddienst in de Pauluskerk, Ds. C.H. Wesdorp, Zoetermeer

Het orgel wordt dan bespeeld door dhr. Nico Roggeveen.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt nog niet fysiek gecollecteerd tijdens de diensten.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 10 juli 2022

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor Inloophuis Domino. Dit is een ontmoetingsplek (oorspronkelijk opgezet vanuit verschillende Goudse kerken) voor iedereen die even op adem wil komen. Mensen komen voor een praatje, koffie, een spelletje, of een warme maaltijd. Op dinsdagmiddag is er een maaltijd voor senioren. Ook worden er regelmatig extra activiteiten georganiseerd. Domino is voor een groot deel afhankelijk van giften en donaties, en wordt gedragen door zo’n 90 vrijwilligers. www.inloophuisdomino.nl

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.