De voorganger vanmorgen is ds. C. van den Berg en de organist is de heer M. Oosterom. Medewerking wordt verleend door Cantorij Cantabile o.l.v. Willeke Hagoort. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor de Burennetwerk Gouda. Mensen schrijven zich in als hulpbieder en als hulpvrager. Mensen die hulp nodig hebben, kunnen bellen of via de website hun vraag stellen. De ‘matchmaker’ neemt de vraag in behandeling en zoekt er een passende vrijwilliger bij. 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.