Vanmorgen zullen er drie gemeenteleden openbare belijdenis van het geloof afleggen.

De voorganger vanmorgen is ds. C. van den Berg en de organist is de heer J. de Wit. Ook het combo verleent medewerking aan deze feestelijke dienst.

Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om de nieuwe lidmaten de hand te geven en Gods zegen toe te wensen en om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.  

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor het Missionair/diaconaal werk Miep van Leeuwen. Miep is vanuit de PKN Gouda uitgezonden naar Sierra Leone. Zij is psychiatrisch verpleegkundige, woont in Freetown en werkt voor City of Rest Rehabilitation Centre. Een organisatie die vanuit het evangelie hulp verleent aan mensen met verslaving en psychiatrische problemen.

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.