Hartelijk welkom in de Pauluskerk. Het is vandaag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de morgendienst zullen de namen genoemd worden van die gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden: een ontroerend moment, waarbij we om de nabestaanden heen staan. In deze dienst gaat onze eigen predikant, ds. C. van den Berg, voor en de organist is de heer A. Koster. Muzikale medewerking wordt ook verleend door harpiste Emma Becker en cantorij Cantabile. Er is kindernevendienst voor groep 1-8.

Collect in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte, vandaag bestemd voor de Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje (Groeneweg 42). Binnen het hofje (met tien woningen) bestaat de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting met begeleiding. De medewerkers begeleiden mensen met maatschappelijke en/of psychosociale problemen, ze bieden ambulante begeleiding en organiseren gespreksgroepen. Een speciale groep vrijwilligers ondersteunt mensen bij hun financiën als SchuldHulpMaatje.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.