Vanmorgen gaat onze eigen wijkpredikant ds. C. van den Berg voor. De organist is de heer H. den Boer. Ook het combo verleent medewerking aan deze dienst. Hetzelfde geldt voor kinderkoor Joy. In deze dienst zal Jonathan Eljada David van den Brink de zegen ontvangen. Jonathan is de zoon van Linda en Gerben van den Brink, en het broertje van Jochem, Daniël, Elisah en Benjamin. 

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Voedselbank Gouda.

De Voedselbank brengt vraag naar en aanbod van voedsel bij elkaar. Dit alles kan niet zonder initiatieven van particulieren, bedrijven, scholen, kerken en andere instanties om het pakket voor cliënten completer te maken.  

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.