Ochtenddienst met ds. C. van den Berg

De dienst bijwonen

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. De diensten kunnen vanaf 20 december 2020 tot nader order helaas niet fysiek worden bijgewoond. Lees ook de corona-update van 18 december 2020.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Lied (gespeeld door combo)Licht aan van Schrijvers voor Gerechtigheid  
 • Lezing van het gebod
 • Lied via Nederland Zingt – Evangelische Liedbundel 304
 • Gebed
 • Kindermoment  
 • Schriftlezing     Mattheüs 7:1-6
 • Tekstlezing – ‘Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt.’ (Mattheüs 7:1). 
 • Verkondiging   
 • Meditatief orgelspel en collectemoment
 • Lied (gespeeld door combo) – Evangelische Liedbundel 213:1,4,5
 • Gedenken overleden gemeentelid
 • Dankgebed en voorbeden
 • Lied via Nederland Zingt – Psalm 105:1,2,3
 • Zegen
 • Orgelspel