Ochtenddienst met Ds. C. van den Berg

De dienst bijwonen

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. De diensten kunnen vanaf 20 december 2020 tot nader order helaas niet fysiek worden bijgewoond. Lees ook de corona-update van 18 december 2020.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Lied: Psalmen voor Nu 130
 • Lezing van het gebod
 • Lied: (via Nederland Zingt) Gezang 473:1,2,9,10
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezingen: Mattheüs 6:16-18 en Jesaja 58:1-10
 • Verkondiging: Thema: vasten met hart en handen
 • Meditatief orgelspel: Het lied van het oprechte vasten (Nieuwe Liedboek 537)
 • Collectemoment
 • Lied: Licht aan van Schrijvers voor Gerechtigheid
 • Gedenken overleden gemeentelid
 • Dankgebed en voorbeden
 • Lied: (via Nederland Zingt) Psalm 111:1,2
 • Zegen
 • Orgelspel