Ochtenddienst met Ds C. van den Berg

De dienst bijwonen

Er zijn 30 personen fysiek welkom in deze dienst. U kunt zich inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. Lees ook de corona-update van 9 maart 2021.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Lied: Op Toonhoogte 358/ Doop van Sela
 • De dopelingen worden binnengebracht
 • Lezing doopformulier
 • Doopvragen
 • Kindermoment
 • Bediening van de heilige doop aan Nathan Arie Brouwer en Hannah Elsje Valster
 • Lied: Evangelische Liedbundel 501
 • Doopvraag aan de gemeente
 • Overhandiging van doopkaarsen en -kaarten door ouderling van dienst
 • Gebed
 • Schriftlezing: 1 Korintiërs 15:1-11
 • Tekstlezing: ‘Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat Hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.’ (1 Korintiërs 15: 3 en 4)
 • Verkondiging: Thema: Ten derde dage
 • Meditatief orgelspel over ‘k Ben een koninklijk kind
 • Collectemoment
 • Lied – Evangelische Liedbundel 142
 • Gedenken van overleden gemeentelid
 • Dankgebed en voorbeden 
 • Lied (via Nederland Zingt) – Gezang 434:1,2,3
 • Zegen
 • Orgelspel