Ochtenddienst met Ds. C. van den Berg

De dienst bijwonen

Er zijn 30 personen fysiek welkom in deze dienst. U kunt zich inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. Lees ook de corona-update van 9 maart 2021.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Lied: Psalm 146: 1,5 (op de melodie van Joh. de Heer)
 • Lezing van het gebod
 • Gebed
 • Kinderlied: Hemelhoog 426
 • Kindermoment 
 • Schriftlezing: Johannes 14:15-26
 • Tekstlezing: ‘Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. (Johannes 14:18)
 • Verkondiging   
 • Meditatief orgelspel: over Gezang 244 ‘Christus stoot de hemel open’
 • Collectemoment
 • Lied: Hemelhoog 516:1,2
 • Dankgebed en voorbeden
 • Lied: Gezang 239:1,2,6,7
 • Zegen
 • Orgelspel