Vanmorgen is de voorganger ds. C. van den Berg en de organist is de heer J.W. Dannenberg. Ook het combo werkt mee aan de dienst. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

Tijdens de dienst is de diaconale collecte de Pinkster zendingscollecte, bestemd voor:

  • De kerk in Bangladesh
  • Verslaafden in Mexico

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Versterk de kerk in Bangladesh (Kerk in Actie)

In het islamitische Bangladesh behoren c​hristenen tot de armste bevolkingsgroepen.

Met het Mymensingh church care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren: leiderschapstrainingen voor voorgangers, alfabetiseringscursussen en bijbelonderwijs voor volwassenen en huiswerkbegeleiding voor kinderen. Daarnaast biedt de kerk vrouwen bijvoorbeeld naailessen aan. Aan gemeenteleden worden microkredieten verleend. Daarmee kunnen ze het gezinsinkomen verhogen en een leven leiden boven de armoedegrens.

Geef vandaag met de Pinkstercollecte of maak uw bijdrage over via NL89ABNA0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.

Geef verslaafden in Mexico nieuwe hoop (GZB)

Met hulp van de GZB zijn sinds 2009 in het christelijk afkickcentrum Centro Shalom, in het zuiden van Mexico, honderden mannen afgekickt van hun alcohol- en drugsverslaving.

De hulp die het Centro Shalom biedt is gebaseerd op bijbelse principes. Centro Shalom is een plek waar de liefde vertaald wordt in daden. Verslaafden krijgen een tweede kans. Centro Shalom is een plek van Hoop!

Ook komen zij in het centrum (opnieuw) in aanraking met het evangelie. Helpt u mee? Om een verslaafde een maand lang op de te vangen is € 500 nodig.

Uw gift aan de Pinkstercollecte vandaag zal deels ten goede komen aan Centro Shalom , maar uw gift is ook welkom op rekening NL91INGB0690762445. Bij de omschrijving graag het projectnummer vermelden: project MX.2.002.