Ochtenddienst met Ds. C. van den Berg

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn (naast de medewerkers). Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. Missionair Werk Harriëtte Smit. Harriëtte werkt in opdracht van de GZB vanuit de stad Aix-en-Provence (Rhône-Alpes) als trainer/ adviseur landelijk jeugdwerk voor het landelijk kerkverband UNEPREF. Info: Nieuwsbrief/tfc@harriettesmit.com  

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Lied Van A tot Z
 • Lezing van het gebod
 • Gebed
 • Poppenspeler Jeroen van den Berg
 • Filmpje over Actie Schoenendoos
 • Schriftlezing 1 Koningen 17:7-16 (uit de Bijbel in Gewone Taal)
 • Lied Ik was hongerig
 • Preek Het kan niet op! 
 • Lied Laat je licht maar schijnen
 • Dankgebed en voorbeden
 • Lied De Here zegent jou
 • Zegen