Ochtenddienst met ds. C. van den Berg, Heilig Avondmaal

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Er mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn (naast de medewerkers). Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 8 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. Deze is bestemd voor het werk van Miep van Leeuwen in Sierra Leone. Dit doel is door onze wijkgemeente gekozen voor deze collecte

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Symbolische schikking

Dit jaar sluit het thema van de symbolische schikking prachtig aan bij het jaarthema van onze gemeente. Het goede leven. Bloeien in Gods Licht. Waar je geboren bent, kan bepalend zijn voor je levenskansen, maar dat zegt niet alles. De geboorte van Jezus laat ons zien dat wie in Gods huis geplant is, kan bloeien in Zijn licht. De kerk wil hierbij behulpzaam zijn, zodat ieder mens een goed leven mag ervaren. De komende weken ziet u op de liturgische tafel een symbolische schikking staan die elke week wordt aangevuld. De basis van de schikking bestaat uit een open schaal, gemaakt van bamboe in de vorm van driehoeken. De schaal staat  symbool voor de plek  van jouw wieg. De schaalvorm is een open vorm, de vier pijlers waarop de schaal is geplaatst, verwijzen naar de vier adventzondagen. Wij wensen u Het Goede Leven en dat u mag bloeien in Gods Licht. De bloemengroep Annette Nelleke, Ria, Marjan, Trudy, Hanneke

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Aansteken van twee adventskaarsen en voordragen van gedichtje door een kind
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Lied Psalm 100:1,2,4 Juicht God toe, bazuint en zingt.
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezing Jesaja 40:1-11
 • Tekstlezing
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel over Gezang 125 O kom, o kom, Immanuël 
 • Collectemoment
 • Lied  Gezang 127:2,7 Vat moed, bedroefde harten  
 • Lezing avondmaalformulier, gebed en nodiging
 • Viering Heilig Avondmaal (waarbij de mensen naar voren lopen en daar respectievelijk brood en wijn/druivensap ontvangen)
 • Dankgebed en voorbeden
 • Lied ELB 411 Jezus leeft in eeuwigheid  
 • Zegen
 • Orgelspel