Ochtenddienst met ds. C. van den Berg – Overstapdienst oudste groepen kindernevendienst.

’s Morgens is er een Jongerendienst. Deze is voorbereid met de jeugdouderlingen en een aantal jongeren. Het thema is ‘Iedereen hoort erbij.’ De aanleiding hiervoor was de dood van George Floyd en de wereldwijde protesten tegen racisme. Hoe ga je hiermee en met andere ongelijkheid om? Juist vanuit het geloof. We luisteren naar wat de Bijbel daarover zegt. Ook is er een filmpje te zien waarin gemeenteleden hierover vertellen.

Afscheid kindernevendienst

In deze dienst neemt een aantal kinderen afscheid van de kindernevendienst en worden ze welkom geheten als ‘fulltime-kerkganger’. Dit gebeurt, net als voorgaande jaren, bij het doopvont, waarbij de kinderen een persoonlijke bijbeltekst en een boekje meekrijgen. Het gaat om 5 tieners. Een bijzonder moment voor hen, voor hun ouders en voor ons allemaal. 

Interactief

We gaan in deze dienst ook nog iets interactiefs doen. Tijdens de dienst worden jij en u ook aangemoedigd om je mening te geven over een paar stellingen. Hiervoor gebruiken we de online tool “Mentimeter”. Je telefoon werkt als stemkastje. Houd die bij de hand als je in de kerk zit of thuis meekijkt. Op aangeven van de dominee ga je naar www.menti.com en vul je een pincode in. Je komt dan automatisch bij de eerste stelling. Deze instructies worden tijdens de dienst nog een keer herhaald. Er is een vertraging voor de mensen die kijken via de livestream op YouTube, maar de stellingen worden ook dan zichtbaar op je telefoon. Dus laat je niet ontmoedigen om van je te laten horen.

De dienst bijwonen

Via de website meevieren.nl/pauluskerkgouda kunt u zich aanmelden voor de dienst. Wekelijks op maandag worden de eerstvolgende kerkdiensten vrijgegeven. U kunt zich inschrijven voor het bijwonen van de dienst en daarbij kiezen voor de ochtenddienst of de avonddienst. De inschrijving staat de hele week open, maar sluit op zaterdagmiddag om 13.00 uur.

Er is crèche aanwezig en kindernevendienst voor de groepen 1 tot en met 4 van de basisschool. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven of uw kinderen hiervan gebruik willen maken.

Als u beide diensten op een zondag bij wilt wonen, dan kunt u vanaf vrijdag 10.00 uur kijken of er nog plek is voor de door u gewenste dienst. U kunt zich dan ook daarvoor inschrijven.

Live via YouTube

De dienst kan worden gevolgd via YouTube en via de kerkomroep.nl.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte. De diaconale collecte is bestemd voor Inloophuis Domino. Inloophuis Domino is een huiskamer in het centrum van Gouda waar iedereen welkom is die behoefte heeft aan een plek om even op adem te komen. Een plek waar je je verhaal kwijt kunt, je andere mensen ontmoet en waar je met elkaar een warme maaltijd kunt delen. Domino wordt gedragen door ongeveer 85 vrijwilligers uit Gouda en omgeving. 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Muziek
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen – Freedom van Trinity
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezing – Psalm 87 en Galaten 3:26-29 (Bijbel in Gewone Taal)
 • Mentimeter – digitaal stemmen over twee stellingen (zie hierboven)
 • Filmpje met gemeenteleden over ‘gelijkheid’
 • Preek – Thema: ‘Iedereen hoort erbij’
 • Collectemoment
 • Zingen – One van U2   
 • Afscheid van een aantal kinderen van de kindernevendienst
 • Zingen – Opwekking 767 Familie
 • Dankgebed en voorbeden
 • Zegen
 • Foto’s van actie rugzakjes.
 • Muziek