Vandaag mogen wij in beide diensten met elkaar het Heilig Avondmaal vieren en vanavond aansluitend ook de Dankzegging. In beide vieringen gaat voor onze wijkpredikant ds. C. van den Berg. De organist in de ochtenddienst is de heer M. Oosterom. Vanmorgen is er ook kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool.

Na de dienst is er géén koffiedrinken.

Collectemededelingen

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de Stichting Christelijke Hulpverlening (SCH), beter bekend als het Swanenburghshofje. Deze interkerkelijke vrijwilligersorganisatie begeleidt, met een grote groep deskundige en betrokken vrijwilligers, mensen met maatschappelijke of psychosociale problemen. Naast begeleiding wordt ook de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting geboden. De collecte aan de uitgang is bestemd voor kerkbeheer. Beide inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.