De voorganger vanmorgen is ds. D.P.C. Looijen uit  Amersfoort en de organist is dhr. H. den Boer. Vandaag is er kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6 van de basisschool. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in De Brug bij een kopje koffie, thee of een glaasje limonade. Heeft u vragen over onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Gebedskring om 9:00

Om 9.00 uur weer een bijeenkomst van de gebedskring van de Pauluskerk in één van de zalen van De Brug. De gewoonte om iedere tweede zondag van de maand samen te komen, hopen wij ook in het nieuwe jaar vol te houden. De Here God geeft ons immers zoveel reden om Zijn Naam aan te roepen, Hem te danken voor het vele goede dat we mogen ervaren, maar ook om Hem de zorgen die er in onze gemeente zijn, voor te leggen. En vooral om Hem de lof toe te brengen voor Wie Hij is, voor Zijn beloften, Zijn werken, Zijn heil. We mochten Kerst vieren, stilstaan bij Christus die als het Licht in de wereld kwam, waarbij we toch ook mogen vooruitzien naar Zijn tweede komst. En wat is er meer geschikt om deze verwachting levend te houden dan het gebed; zowel persoonlijk als gezamenlijk? Ieder gemeentelid is van harte welkom om aan deze kring deel te nemen.