Ochtenddienst met Ds. Dekker van Asselt uit Waddinxveen

De dienst bijwonen

Er zijn 30 personen fysiek welkom in deze dienst. U kunt zich inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. Lees ook de corona-update van 9 maart 2021.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Aanvangstekst
 • Lied: Evangelische Liedbundel 152
 • Lezing van het gebod
 • Lied: Hemelhoog 232
 • Gebed
 • Kinderlied: Kinderopwekking 57 Vlammetjes
 • Kindermoment 
 • Schriftlezingen: Handelingen 2:1-13 en Openbaring 4:1-11
 • Tekstlezing: ‘Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de zeven geesten van God.’ (Openbaring 4:5b)
 • Verkondiging   
 • Meditatief orgelspel en collectemoment
 • Lied: De wind steekt op (Sela)
 • Gedenken overleden gemeentelid
 • Dankgebed en voorbeden
 • Lied: Gezang 249
 • Zegen
 • Orgelspel