De voorganger vanmorgen is ds. G. van den Bos uit Ede en de organist is de heer A. Koster.

Er is kindernevendienst voor groep 1-6. 

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje (Groeneweg 42). Binnen het hofje (tien woningen) bestaat de mogelijkheid voor tijdelijke huisvesting met begeleiding. Men begeleidt mensen met maatschappelijke en/of psychosociale problemen, ze bieden ambulante begeleiding en organiseren gespreksgroepen. Een speciale groep vrijwilligers ondersteunt mensen bij hun financiën als SchuldHulpMaatje. 

De collecte bij de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.