Ochtenddienst met Ds H. de Leede uit Amersfoort

De dienst bijwonen

Er zijn 30 personen fysiek welkom in deze dienst. U kunt zich inschrijven via www.meevieren.nl/pauluskerkgouda. Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. Lees ook de corona-update van 9 maart 2021.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door de ouderling van dienst
 • Onze Hulp en Groet
 • Lied: Psalm 141 vers 1 en 2
 • Vervolg psalmgebed: Psalm 141
 • Verootmoediging – schuldbelijdenis – genadeverkondiging:
 • Lezing van het Gebod: Tien Geboden
 • Gebed van verootmoediging
 • Lied: Psalm 32 vers 1 en 2
 • Moment voor de kinderen
 • Lied: ELB 262 (2x)
 • Gebed om de Opening van het Woord en de Verlichting door de Heilige Geest
 • Inleidende woorden bij de lezingen:
 • Evangelielezing: Mattheüs 6, 25 tot 34
 • Epistellezing: 1 Petrus 1, 12 tot 25 / Jacobus 4, 12 tot 17
 • Preek
 • Muzikale meditatie rond Lied 429 Wie maar de goede God laat zorgen
 • Geloofsbelijdenis
 • Lied:  ELB 254
 • Gebeden:
 • Dankgebed, Stil gebed – Onze Vader
 • Lied: Gezang 448
 • Zegen
 • Orgelspel