Ochtenddienst met ds. H. Mast uit Terheijde

Toelichting bij de symbolische schikkingen voor de Veertigdagentijd en Pasen

De komende weken staan we stil bij de zeven werken van barmhartigheid. Het thema is: ‘Ik ben er voor jou’. Elke zondag van de Veertigdagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal. Centraal staat het leven van de Heer Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag van vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn Leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Wij laten ons inspireren door dit thema en iedere zondag zal één van de werken van barmhartigheid centraal staan. Een hartelijke bloemengroet van Ria van der Vlist ,Trudy Lugthart, Nelleke Prosman, Marjan van Vliet, Annette Abrahamse, Hanneke Trouborst

De dienst bijwonen

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. De diensten kunnen vanaf 20 december 2020 tot nader order helaas niet fysiek worden bijgewoond. Lees ook de corona-update van 18 december 2020.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen/luisteren – Psalm 84: 3, 6 (Nederland Zingt)
 • Lezing van gebod
 • Zingen/luisteren – Hemelhoog 219 (met orgel)
 • Gebed
 • Kindermoment – lied via YouTube
 • Schriftlezing: Ezechiël 3: 4 – 15 / Marcus 1: 12 – 15
 • Zingen/luisteren – Gezang 172 (Nederland Zingt)
 • Preek
 • Meditatief orgelspel en collectemoment
 • Toelichting op de Paasgroetactie
 • Zingen/luisteren – Gezang 173: 1,3, 5 (met orgel) 
 • Gebeden
 • Zingen/luisteren – Gezang 14: 4,5 (Nederland Zingt)
 • Zegen
 • Orgelspel