Op zondag 31 juli is onze voorganger ds. Thabet, voorganger van een pioniersgemeente van de PKN Amsterdam. Het wordt een bijzondere dienst waarbij onze missionaire verbondenheid met wereldwijde christelijke geloofsculturen centraal staat. Ds. Thabet spreekt Arabisch. Tijdens de dienst zullen zijn voorgang en verkondiging door een tolk vertaald worden in het Nederlands.

Naast ons eigen orgel, dat bespeeld wordt door Marien Oosterom, zal ook een Arabisch muziekduo muzikaal medewerking verlenen. Ook hun teksten zullen weergegeven en vertaald worden, zodat we in verbondenheid met alle kerken mee kunnen leven in deze bijzondere dienst. Zie ook het bericht met toelichting in Protestants Kerknieuws. Van harte welkom!

Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6. Er is 1 groep. Er is een crèche voor de opvang voor de allerkleinsten.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt weer fysiek gecollecteerd tijdens de diensten, maar digitaal geven heeft de voorkeur.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor het diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal quotum (jaarlijkse afdracht aan de landelijke kerk) zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.