I.v.m. het coronavirus is er zondag 29 maart één dienst om 10.00 uur. Deze dienst is alleen online mee te beleven via de Lucaskastjes, Kerkomroep.nl en YouTube. In het laatste geval moet u daar Pauluskerk Gouda intoetsen en dan komt het kanaal tevoorschijn (let op: het is het kanaal met het doopvont als profielfoto), waar de dienst gestreamd wordt (dus mét beeld). In deze dienst gaat de heer R.W. Baas voor. Hij is kerkelijk werker te Gouda.

Hij vervangt ds. A.E.M. Gooijer-Snel uit Schoonhoven die wegens ziekte is verhinderd. De organist is de heer H. den Boer en het combo verleent medewerking aan deze dienst. 

Collectes in deze ochtenddienst

De diaconale collecte van deze week is bestemd voor Nes Ammim. Nes Ammim (Hebreeuws voor ‘banier van de volkeren’/ Jesaja 11:10) is een internationale christelijke werk- en leefgemeenschap in Israël. Ook is er een collecte voor Pastoraat en Eredienst.

Het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen vragen u dringend ook in deze crisistijd toch uw financiële bijdrage te geven voor de collectes.

Diaconale collecte                       

NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Kerk Gouda.

Collecte Pastoraat en Eredienst 

NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.