In de ochtenddienst zal voorgaan Predikant in opleiding (pio) Benno Van Gils uit Schoonhoven. Hij is stagiair in onze gemeente. Het betreft een jongerendienst, waaraan kinderen van groep 7 en 8 ook meewerken. Het thema van de dienst is ‘Vriendschap’.

De organist is dhr. Johan van der Pol en het combo verleent medewerking aan de dienst.

Er is kindernevendienst voor groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Na de dienst is er een preekbespreking. Ds. Kees van den Berg zal deze bespreking leiden. Van harte welkom! 

Tevens is er deze zondag autidienst Kameleon in zaal 3 tijdens de dienst.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen meer tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt weer fysiek gecollecteerd tijdens de diensten, maar digitaal geven heeft de voorkeur.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De diaconale collecte tijdens de dienst is bestemd voor Missionair werk Bert Visscher.

Bert Visscher is als piloot voor MAF (Mission Aviation Fellowship) uitgezonden naar Centraal-Azië (vanwege veiligheidsredenen kan het exacte land niet gedeeld worden). MAF-piloten zetten zich in voor lokale gemeenschappen in landen waar de wegen of voorzieningen slecht zijn. Bert vliegt voor noodhulp en structurele hulp. ‘Vliegen voor hoop in hopeloze situaties’.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is bestemd voor de Wijkkas. Vanuit de Wijkkas worden wijkgebonden activiteiten betaald. Hierbij is o.a. te denken aan catechisaties, gemeentegroeigroepen, startweekend, ontmoetingsochtend, nieuwe liedboeken in de kerk, vorming en toerusting en voor zaken als kaarsen, kaarten etc. Kunnen we op uw bijdrage rekenen voor onze gemeente?

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.