Ochtenddienst met prop. P.J. Verhagen uit Harderwijk. De heer Henk den Boer bespeelt het orgel.

De dienst bijwonen

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio. De diensten kunnen vanaf 20 december 2020 tot nader order helaas niet fysiek worden bijgewoond. Lees ook de corona-update van 18 december 2020.

Collectemededelingen

De eerste collecte is een diaconale collecte.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

Uw gift is broodnodig! Hoe u uw gift kunt geven vindt u hier.

Liturgie

 • Orgelspel
 • Welkom door ouderling van dienst
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen – ELB 210: 1, 2, 3
 • Lezing van gebod
 • Gebed
 • Kindermoment
 • Schriftlezing – Psalm 40, Lucas 18: 9-14
 • Verkondiging
 • Meditatief orgelspel/Collectemoment
 • Zingen – Psalm 40: 5, 7
 • Dankgebed en voorbeden, afgesloten met stil persoonlijk gebed en het Onze Vader
 • Zingen – Gezang 50: 3, 4, 7
 • Zegen
 • Orgelspel