Hartelijk welkom in de Pauluskerk. De voorganger vanmorgen is ds. J.M. van Wijk uit Sliedrecht. Hij vervangt mw. ds. J. Dekker van Asselt uit Waddinxveen die vanwege ziekte niet aanwezig kan zijn. De organist is dhr. M. Oosterom. Vandaag is er kindernevendienst voor alle groepen van de basisschool.

Na de dienst is gelegenheid om  met elkaar een kopje koffie, thee of een glaasje limonade te drinken in De Brug. Heeft u vragen over de dienst of onze wijk, dan is daar ook de gelegenheid voor, de ouderling van dienst staat u graag te woord.

Collecte in deze ochtenddienst

De collecte tijdens de dienst is bestemd voor de financiële hulp aan gemeenteleden. De diakenen regelen samen met andere vrijwilligers verschillende praktische dingen. Zij introduceren mensen bij een van de diaconale projecten zoals de Voedselbank, de Non-foodbank, het Noodfonds of Schuldhulpmaatje. Een ander diaconaal project waarin vraag en aanbod van praktische hulp bij elkaar komt, is het Burennetwerk Gouda. Burennetwerk Gouda is van en voor iedereen, ongeacht afkomst, geloof of overtuiging.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.