Hartelijk welkom bij de Pauluskerk.

In de morgendienst gaat onze eigen predikant Ds. Kees van den Berg voor. Het betreft de afsluitingsdienst van de VakantieBijbelWeek, een kindvriendelijke dienst voor jong én oud. Het thema is ‘Alles andersom’. De muziekgroep van de VBW verleent medewerking aan de dienst. De organist is dhr. Dick den Hertog.

Er is geen kindernevendienst. 

Er is een crèche voor de opvang voor de allerkleinsten.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt weer fysiek gecollecteerd tijdens de diensten, maar digitaal geven heeft de voorkeur.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De eerste collecte is de diaconale collecte.

De diaconale collecte is deze zondag voor activiteiten van het cluster Kerk en Vluchteling. Het cluster biedt hulp, ondersteuning en een luisterend oor aan vluchtelingen en statushouders in onze stad, onder andere via het Maatjesproject, de Taal-oefengroepen en samen sporten.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.