In de morgendienst gaat onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg voor. Het betreft de startdienst waarmee we het nieuwe seizoen openen. Het thema is ons nieuwe jaarthema: ‘Aan tafel’. De organist is dhr. Kees van den End en het combo verleent medewerking aan deze dienst. Na de dienst is koffiedrinken, met de winnaar van de wedstrijd Heel De Pauluskerk Bakt. Natuurlijk kunnen alle taarten ook geproefd worden.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6.

Er is een crèche voor de opvang voor de allerkleinsten.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt weer fysiek gecollecteerd tijdens de diensten, maar digitaal geven heeft de voorkeur.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 11 september 2022

De diaconale collecte is bestemd voor:

Stichting Christelijke Hulpverlening/’t Swanenburghshofje.

‘t Swanenburghshofje is een vrijwilligersorganisatie die laagdrempelige psychosociale en maatschappelijke hulp biedt aan mensen die vastlopen door relatieproblemen, rouw, echtscheiding, verlies van werk of schulden. Vrijwilligers helpen de hulpvrager om stap voor stap zijn/haar problemen te benoemen en aan te pakken. Er wordt ambulante begeleiding, huisvesting met begeleiding, hulp bij schulden (SchuldHulpMaatje) en hulp bij het vinden van werk (JobHulpMaatje) geboden. www.swanenburghshofje.nl; info@swanenburghshofje.nl; 0182 – 525925.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.