In de morgendienst gaat onze eigen predikant Ds. Kees van den Berg voor. Dit betreft een doopdienst.

Evi, de dochter van Jos en Talitha van Emst, zal gedoopt worden. De organist is dhr. Nico Roggeveen en het combo verleent medewerking aan de dienst.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 6.

Er is een crèche voor de opvang voor de allerkleinsten.

Bijwonen dienst

Er zijn geen beperkingen tijdens de zondagse diensten of het overige kerkenwerk, naast de basisregels: blijf thuis bij klachten, goed ventileren, geen handen schudden, hoesten en niezen in je elleboog; Je hoeft je dus niet meer op te geven via meevieren.nl.

  • Tijdens de diensten zijn de rijen onder het orgel gereserveerd voor gemeenteleden die onderling afstand willen houden. U kunt dan het beste de kerk binnenkomen aan de Van Hogendorpzijde;
  • Na de dienst kunnen we elkaar weer ontmoeten onder het genot van koffie of thee.
  • Er wordt weer fysiek gecollecteerd tijdens de diensten, maar digitaal geven heeft de voorkeur.

Ook kunt u kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 16 oktober 2022

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Voedselbank Gouda. De Voedselbank Gouda maakt elke week voedselpakketten voor mensen/gezinnen in en rond Gouda die van zeer weinig geld moeten rondkomen. De verwachting is dat dit er de komende maanden steeds meer worden. De Voedselbank is afhankelijk van sponsoren zoals bedrijven, kerken, scholen en particulieren.  De diaconie ondersteunt de Voedselbank op meerdere manieren: door te collecteren, door voedsel in te zamelen rond de viering van het Avondmaal en door het geven van giften voor specifieke projecten.  Zie: info@voedselbankgouda.nl.  / www.voedselbankgouda.nl

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

 

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.