Op zondag 28 mei om 11.00 uur in de H.-Josephkerk een unieke oecumenische viering ter herdenking van 500 jaar Reformatie. Dit hebben we niet eerder zo in Gouda gedaan!

Het thema “Van conflict naar gemeenschap” spreekt voor zich. De viering is voorbereid met medewerking van o.a. de evangelisch-lutherse gemeente, PKN-wijkgemeenten en de rooms-katholieke geloofsgemeenschap. Voor de kinderen is er een kindernevendienst. Leden van alle Goudse kerken zijn van harte uitgenodigd!