Vanavond is er om 19.30 uur de oudejaarsavonddienst. Voorganger is dan onze eigen wijkpredikant ds. C. van den Berg en de organist is de heer J. de Wit. De verkondiging bestaat dan uit een Liedpreek over Gezang 398, dat aangrijpende oudejaarslied ‘Door goede machten trouw en stil omgeven’ van Dietrich Bonhoeffer.

Collecte in deze avonddienst

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte, bestemd voor het Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal quotum zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene (het diaconale deel) en bovendien voor ondersteunende activiteiten die het diaconaal werk mogelijk maken, zoals communicatie en fondsenwerving, synodewerk en juridische zaken.

De collecte aan de uitgang is voor Pastoraat en Eredienst.