In de avonddienst van 19.30 uur in de Pauluskerk zal voorgaan ds. C. van den Berg. Centraal staat Psalm 93. De organist is dhr. Henk den Boer. De dienst begint om 19.30 uur.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De diaconale collecte is bestemd voor Diaconale kerkenwerk op provinciaal en landelijk niveau. De inkomsten uit het diaconaal quotum (jaarlijkse afdracht aan de landelijke kerk) zijn bestemd voor diaconaal kerkenwerk, zoals diaconaal werk op provinciaal niveau, dienst in de samenleving en oecumene.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.
De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.