Op DV dinsdag 5 december houdt de Overdagbijbelkring weer een open ochtend. Op die ochtend komt de bekende christelijke noodhulp- en wederopbouworganisatie ZOA iets vertellen over haar werkzaamheden. De ochtend zal zij haar werk in het Midden-Oosten en in het bijzonder Irak voor het voetlicht brengen. We weten wat er allemaal in Irak is gebeurd en wat er nog gebeurt. De gevolgen van vele jaren oorlog en terreur zijn alom voelbaar. Wat wordt er voor hulp geboden en wat zien we van deze hulp? ZOA zal haar werk in dit land dichterbij brengen in deze presentatie.

Zijn er gemeenteleden of andere belangstellenden die hierin geïnteresseerd zijn? Allen zijn van harte welkom op er bij te zijn. We komen bijeen in een van de zalen van De Brug. We beginnen om kwart over negen met koffie; om half tien begint de bijeenkomst die, afhankelijk van vragen tot uiterlijk elf uur zal duren. We hopen op een ruime belangstelling.