Op dinsdag 7 maart  aanstaande zal op de bijeenkomst van de Overdagbijbelkring een presentatie worden gegeven over het Vluchtelingenwerk. Het gaat over asielaanvragen, opvang, vluchtelingenstatus en ervaringen van vluchtelingen. De presentatie wordt verzorgd door de heer Rudi Hallema, die namens de wijkgemeente Pauluskerk zitting heeft in het cluster Vreemdelingenhulp van de Diaconie van de Protestantse Kerk Gouda. De bijeenkomst wordt gehouden in “De Brug” en begint om ongeveer kwart over negen met koffie drinken en wordt om ongeveer kwart voor elf afgesloten. Namens de deelnemers van deze kring nodigen wij alle belangstellenden hartelijk uit om deze presentatie bij te wonen. Zo kunt u niet alleen kennis maken met het vluchtelingenwerk, maar ook met deze kring. U hoeft zich niet van te voren op te geven. Marius van Rouwendal en Bert Vlot