Op Tweede Paasdag vindt er een bijzonder gebeuren plaats op de Markt in Gouda. Om 10.30 uur is daar een (gratis!) ontbijt voor 1000 Gouwenaren. Aansluitend is er ook een interkerkelijke dienst. Hieraan werken o.a. een gospelgroep, een bijzondere dichter en ds. Van den Berg mee. Verschillende gemeenteleden hebben zich als vrijwillger opgegeven. Als christenen willen we zo een gastvrij en gunnend gebaar naar onze stad maken.
U/jij bent van harte welkom om dit mee te beleven. Neem gerust anderen mee!!