Deze zondag gaat voor pio C. Visser uit Amsterdam. De organist is dhr. Johan van der Pol. 

Er is kindernevendienst voor de groepen 1-6 en crèche voor de jongste kinderen (tot 4 jaar) in het Jeugdhonk in de brug.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

Collectemededelingen zondag 12 mei 2024;

De eerste collecte is de diaconale collecte bestemd voor: Missionair werk Bert Visscher.

Bert Visscher is als piloot voor MAF (Mission Aviation Fellowship) uitgezonden naar Centraal-Azië (vanwege veiligheidsredenen kan het exacte land niet gedeeld worden). MAF-piloten zetten zich in voor lokale gemeenschappen in landen waar de wegen of voorzieningen slecht zijn. Bert vliegt voor noodhulp en structurele hulp. ‘Vliegen voor hoop in hopeloze situaties’.  U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst. U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.