In de avonddienst van 19.00 uur gaat voor Pio. H. Leenman uit Hardinxveld-Giessendam. De organist is Henk den Boer.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: Ouderenwerk. Diakenen Ouderen en Welzijn zetten zich in voor het bevorderen van het welzijn van ouderen. Waar nodig wordt diaconale of praktische hulp geboden, zoals administratieve hulp, autodienst of klussendienst. Belangrijk is de ontmoeting en aandacht voor elkaar, o.a. in ouderenbezoekgroepen, koffieochtenden en diaconale vakanties. https://www.protestantsekerkgouda.nl/assets/files/2022-wegwijzer-voor-ouderen-digitaal.pdf

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.