Het is bijna zover: het Startweekend komt er aan!
U heeft in de zondagsbrief al het nodige kunnen lezen over het startweekend van 9 en 10 september a.s. 

Nu Aanmelden

Startweekend 2017 – zaterdagavond 9 september

Zaterdagavond komt Theo van Teijlingen. Deze zanger en verteller zet een zeer boeiend programma neer, dat geschikt is voor alle leeftijden. Vanaf 19.30 is er inloop met koffie en thee en het programma begint om 20.00 uur.

Voor de kinderen is er óók een film in de Jeugdruimte, ‘Lucas en Abel, de vleugelbroertjes’. Deze begint om 19.45 uur. We zoeken nog vrijwilligers (ouders) die bij de film aanwezig willen zijn als begeleiders.

Voor gemeenteleden die geen eigen vervoer hebben op zaterdagavond 9 september, zoeken wij mensen die bereid zijn hen op te halen en later weer thuis te brengen. Als u zich hiervoor beschikbaar wilt stellen, wordt u verzocht de lijst in te vullen welke in de Brug ligt. Heeft u geen eigen vervoer of ander vervoer kunnen regelen en wilt u graag zaterdagavond aanwezig zijn, vult u dan uw naam en telefoonnummer in op de lijst in de Brug. Geprobeerd wordt alsnog vervoer van en naar huis voor u te regelen.

Startweekend 2017 – zondag 10 september

Zondag 10 september  wordt het startweekend voortgezet met de feestelijke startdienst om 10.00 uur. Na de startdienst drinken we met elkaar koffie, thee en limonade en starten we met een gevarieerd programma van workshops. Op een apart blad leest u meer daarover. U/jij kunt zich hiervoor opgeven via het bijgevoegde strookje. Dit kan tot uiterlijk zondag 3 september ingeleverd worden in de betreffende doos op de lectuurtafel van de Pauluskerk, of via de mail.

Rond 13.00 uur sluiten we af met een maaltijd. Voor soep wordt gezorgd. In de workshop koken worden 40 broodjes gezond en 40 huzarenslaatjes  gemaakt. Daarnaast is het leuk als u iets voor de maaltijd meeneemt. Een kleine salade, een hartige taart of iets heel origineels. U kunt daarbij ook denken aan lekkere dingen voor de kinderen. Met elkaar verzorgen we zo een complete en gezellige maaltijd. Voor drinken wordt gezorgd.
We vinden het leuk als u van bovengenoemde gerechten ook het recept inlevert, dan zullen we dit op de website plaatsen. De recepten kunnen gemaild worden naar trouborst@zonnet.nl

We hopen u in groten getale te mogen ontmoeten tijdens het Startweekend!

De startdienstcommissie: Rien Trouborst, Hanneke Trouborst, René van Leeuwen, Willem Bezemer, Wouter Klein, Carina Bezemer en dominee Kees van den Berg

Workshops 

1) Workshop Kerkproeverij

In deze workshop gaan we o.l.v. dominee Kees van den Berg met elkaar in gesprek over hoe we als gemeente mensen kunnen uitnodigen voor een kerkdienst. Vanuit de PKN zijn hier een aantal creatieve ideeën over bedacht. Wat kunnen wij daarmee? Wat treft een nieuwkomer in onze diensten aan? Hoe gastvrij zijn we? Hoe krijgen we oog en hart voor nieuwkomers.

2) Workshop Muziek en Zang

Speel je een muziekinstrument? Of hou je van zingen? Doe dan mee met de workshop Muziek & Zang! Een unieke kans om met elkaar een mooi lied in te studeren, dat we tijdens de gezamenlijke maaltijd ten gehore zullen brengen. Muziek is voor iedereen, dus leeftijd maakt niet uit. Doe je mee? Graag horen we welk instrument je speelt (en zang is natuurlijk ook een instrument). Heb je een suggestie voor een lied, over het nieuwe jaarthema ‘Hoopvol’? Laat dat dan ook weten!

3) Workshop Creatief Schrijven

Vind jij het lastig om je stille tijd vorm te geven? Word je snel afgeleid en komt er niet zoveel van terecht? Schrijven kan je helpen je aandacht vast te houden. Coby Kremer heeft diverse boeken geschreven hierover. Tijdens de workshop mag je die ook inkijken, met dank aan boekhandel Smit. Het is de bedoeling dat je aan de hand van een of meer bijbelteksten stukjes gaat schrijven over wat jou aanspreekt, wat je ervan leert en wat je wilt delen met anderen. Adri van Nieuwkoop en Carina Bezemer leiden deze workshop.

4) Workshop Dansen (speciaal voor kinderen)

Voor kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar is er een dansworkshop, gegeven door een docente van de christelijke dansschool Elevate in Rotterdam. In het voorjaar is er al eens een dansworkshop gegeven bij de clubs. Omdat het zo goed bevallen is, doen we het nog een keer en nu ook voor de jongere kinderen. Dus zorg voor prettig zittende kleding en meld je aan. Tijdens de maaltijd mag je demonstreren wat je hebt ingestudeerd.

5) Workshop koken

In de workshop koken gaan we met elkaar o.l.v. de ‘huiskok’ van de Pauluskerk, Peter Klaassen,  iets klaarmaken voor de gezamenlijke maaltijd. We gaan 30 à 40 broodjes gezond en 30 à 40 kleine huzarenslaatjes maken. Deze workshop kan door maximaal 8 gemeenteleden bezocht worden. De workshop is niet geschikt voor kinderen (in verband met het risico op bezeren door het gebruik van veel scherpe messen). Indien gewenst kan een eigen schort meegenomen worden.

6) Workshop fotograferen

In de workshop fotograferen gaan we als deelnemers o.l.v. Coby van Wageningen foto’s maken met onze eigen camera. Dat kan met een mobiel of met een digitale camera. Dus neem je eigen camera of smartphone mee. Het idee is hierbij aan te sluiten bij het jaarthema van de Pauluskerk: ‘hoopvol’. Na een korte uitleg en instructie gaan we aan de slag binnen en buiten de kerk. Deze workshop kan door max. 10-12 deelnemers bezocht worden. Coby wil graag van tevoren wat informatie kunnen toesturen. Dus naast het ingeleverde strookje graag ook via de mail bij haar aanmelden: (cobyvanwageningen@hotmail.com)

7) Geloofsgesprek-wandeling

Hierbij gaan mensen twee aan twee wandelen door de wijk (de route staat vrij). Via een aantal vragen raken ze zo al lopend met elkaar in gesprek over zichzelf, over het geloof, over God. Deze vragen en de bedoeling ervan worden eerst in de groep uit de doeken gedaan. Daarna begint de wandeling. Het mooie van deze manier is, dat je al lopend en voor je uitkijkend op een bijzondere wijze elkaar ontmoet en van elkaar mag leren.