Zondagmorgen is het startdienst. We luiden hiermee het nieuwe seizoen in. Onze eigen wijkpredikant Ds. Kees van den Berg gaat hierin voor. De dienst is mede voorbereid met een aantal jongeren uit de gemeente. Het thema is ‘Ga mee’.

De organist is dhr. Dick den Hertog en het combo verleent medewerking aan de dienst. Er is kindernevendienst voor groep 1-6. Voor de kinderen van 0-4 jaar is er kinderoppas.

U kunt onze diensten op afstand bijwonen via YouTube en kerkradio.

Collectes

De collecte tijdens de dienst is de diaconale collecte bestemd voor: Stichting Gave.

Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Het is de missie van Gave dat vluchtelingen in Jezus’ naam gezien en geliefd worden.

Gave wil kerken en christenen dan ook bewust maken van de roeping om vluchtelingen een thuis te bieden, en inspireert, traint en helpt bij de invulling hiervan. Zie: www.gave.nl T 0341 – 460328

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL54 RABO 0373 7372 70 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gouda.

De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.

U kunt uw gift overmaken op rekening: NL69 RABO 0373 7201 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Gouda.

Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.

Hoe u uw gift ook kunt geven vindt u hier.