Vanavond is de voorganger prop. J. Schneider uit Ridderkerk, themaplusdienst (St. Janswijkgemeente A)

Collecte in deze avonddienst

Tijdens de dienst is de eerste collecte bestemd voor de Voorjaarszendingscollecte. De kerk bloeit in Cuba (Kerk in Actie)/Theologisch onderwijs in Rwanda (GZB). De tweede collecte is voor Pastoraat en Eredienst.