Op onze groeigroep bespreken we op ontspannen wijze gespreksonderwerpen aan de hand van de methode van het Evangelisch Werk Verband. Dit seizoen behandelen het nieuwe thema ‘De Hoop die in ons leeft’, naar aanleiding van de eerste brief van Petrus. Dit bijbelboek staat dit seizoen in een aantal kerkdiensten centraal, een extra reden om kennis te maken met een Gemeente Groei Groep.

De volgende avond is donderdag 23 november 2017. We behandelen het 6e hoofdstuk: De overheid. We lezen 1 Petrus 2: 11-17: Heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. We willen leren van Petrus, hoe hij heeft geleerd ontzag voor de overheid te krijgen.
U of jij bent van harte welkom om 19.45 uur, voor koffie en thee. We beginnen om 20.00 uur en sluiten om 22.00 uur af. We komen bij elkaar in de jeugdruimte van de Brug bij de Pauluskerk. Indien u/je belangstelling hebt en meer wilt weten: neem dan contact op met Rien Trouborst. Als donderdag niet uit komt, neem dan ook even contact op, want er zijn ook groeigroepen op andere avonden.

E-mail trouborst@zonnet.nl of tel. 538006.